Công ty Cổ phần Armephaco (AMP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Armephaco
 • Tên quốc tế
  Armephaco Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Armephaco JSC
 • Trụ sở chính
  Số 118 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3875 9466
 • Fax
  024 3875 9476
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Thiết bị y tế
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Huy Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Diệu Trinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Chi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tiến Đức
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Dương Đình Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Chi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Đình Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Đình Ngọc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ