Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
 • Tên quốc tế
  Asia Mineral Join Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Khoáng sản Á Châu
 • Trụ sở chính
  Lô 32C, KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An
 • Điện thoại
  02383791777
 • Fax
  02383791555
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Xuân Tự
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Đình Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hồng Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Đình Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Chiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Thị Thu
  Kế toán trưởng
 • Lưu Thị Thu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ