Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
 • Tên quốc tế
  Asia Mineral Join Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Khoáng sản Á Châu
 • Trụ sở chính
  Lô 32C, KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An
 • Điện thoại
  (84-4) 3 879 1777
 • Fax
  (84-4) 3 879 1555
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Văn Hiệp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trọng Diên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hồng Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Trọng Diên
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Chương
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ