Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình (ALT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình
 • Tên quốc tế
  Alta Company
 • Viết tắt
  Alta
 • Trụ sở chính
  Lô II - 3 nhóm công nghiệp 2, đường số 11, đường số 08, khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú TP.HCM
 • Điện thoại
  028 38.162.884
 • Fax
  028 38.162.887
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Văn Điều
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lại Thị Hồng Điệp
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • La Thế Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Anh Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Thị Phượng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Quốc Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Quách Thị Mai Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Minh Anh Tú
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Minh Anh Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • La Thế Nhân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lại Thị Hồng Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Xuân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quang Khương
  Giám đốc Kinh doanh
 • Lại Thị Hồng Điệp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ