Công ty Cổ phần nông sản xuất khẩu Sài Gòn (AGX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần nông sản xuất khẩu Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  SAIGON EXPORT FOODSTUFFS ANDAGRICULTURAL PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần nông sản xuất khẩu Sài Gòn
 • Trụ sở chính
  58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 39304464
 • Fax
  028 3930 3186
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Thị Huyền Lan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hán
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Bình Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hải Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Mỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đức Thành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Khổng Văn Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Bình Long
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Hải Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Xuân Cường
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ