Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
 • Tên quốc tế
  AGIMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  AGIMEXPHARM
 • Trụ sở chính
  27, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
 • Điện thoại
  0763.856.960 - 0839.624.777
 • Fax
  (076) 3857301
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Kha
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nam Hóa
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Uyên Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Bích Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Đào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thanh Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thùy Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Kha
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Mác
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Bích Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Trí Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Ánh Ngọc
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ