Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
 • Tên quốc tế
  An Giang Fisheries Import and Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  AGIFISH Co
 • Trụ sở chính
  1234 Trần Hưng đạo, phường Bình Đức, thành phố Long xuyên, tỉnh An giang
 • Điện thoại
  +84-(0)76-852.368
 • Fax
  +84-(0)76-852.202
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Châu Duy Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Ngọc Minh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Ký
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thành Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Minh Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Nhân Vương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Triệu Nguyễn Ngọc Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Ký
  Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thành Thông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thành Thông
  Kế toán trưởng
 • Phùng Đức Hùng Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ