Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (AFX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
 • Tên quốc tế
  An Giang Agriculture and Foods Import-Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  AFIEX
 • Trụ sở chính
  2045 Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
 • Điện thoại
  2963932963
 • Fax
  76.3932981
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Quốc Hồ Đình Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Minh Thừa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Xuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Lắm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọa Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chế Minh Lý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Khánh Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồng Lệ Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hoàng Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Xuân
  Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọa Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Kim Uyên
  Kế toán trưởng
 • Phạm Ngọa Long
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ