Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương (AFC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Binh Duong Agriculture and Forestry Joint stock company
 • Viết tắt
  AFCB
 • Trụ sở chính
  Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0650 3674 955
 • Fax
  0650 3672 986
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Chế phẩm từ gỗ
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Minh Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Băng Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Bích Danh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thắng Vinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Văn Phương
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Quang Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Xuân Chiều
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Thế Vương
  Kế toán trưởng
 • Bùi Văn Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ