Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
 • Tên quốc tế
  A Dong Paint Stock Company
 • Viết tắt
  ADP
 • Trụ sở chính
  1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
 • Điện thoại
  028 8552689 – 980 2198
 • Fax
  028 855 5092
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Nhung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Bửu Trí
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Thuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Trí Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tài Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Bích Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đình Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Cần
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Bá Kiệt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Như Ý
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nhung
  Tổng Giám đốc
 • Lê Đình Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Bửu Trí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Bích Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Trí Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đình Quang
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Đình Quang
  Kế toán trưởng
 • Lê Đình Quang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ