Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
 • Tên quốc tế
  Art Design & Communication Joint Stock Company
 • Viết tắt
  AD&C., JSC
 • Trụ sở chính
  187B Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  024 35.12.15.69
 • Fax
  024 35.12.13.85
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hoàng Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Gia Lê
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bích La
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Nhị Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Thu Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Quyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bích La
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phong Yên
  Kế toán trưởng
 • Lê Huy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ