Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP
 • Tên quốc tế
  Airports Corporation of Vietnam
 • Viết tắt
  ACV
 • Trụ sở chính
  58 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP HCM
 • Điện thoại
  8.38485383
 • Fax
  8.38445127
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lại Xuân Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Phiệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Diệu Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Việt Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Diệu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Phúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hương Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thế Phiệt
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Diệu Thúy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Anh Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Việt Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Minh Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Tất Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Á Đông
  Kế toán trưởng
 • Đào Việt Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ