Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2
 • Tên quốc tế
  Architects & Construction Service Corporation
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2
 • Trụ sở chính
  36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
 • Điện thoại
  028 3899 4461
 • Fax
  028 3899 0246
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Lê Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Viết Duy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Michio Fujinami
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Mai Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Vương Mỹ Lộc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Viết Duy
  Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Xuân
  Kế toán trưởng
 • Trần Ngọc Giáp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ