Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường (ACM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường
 • Tên quốc tế
  A CUONG MINERAL GROUP JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  AC Group.,JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 • Điện thoại
  0240 222 6669
 • Fax
  0240 222 6669
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thúy Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thu Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Doan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Ngọc San
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thu Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thúy Hạnh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quyết
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Thúy Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ