Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
 • Tên quốc tế
  Cuulong Fish Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Cl- Fish Corp
 • Trụ sở chính
  90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
 • Điện thoại
  +84-(0)76- 393.10.00/076.3935828
 • Fax
  +84-(0)76- 393.24.46
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thị Vân Loan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Hải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Cao Thị Thu Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phù Chí Khai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Tới
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Cẩm Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Vân Loan
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tuấn Khanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Minh Duy
  Kế toán trưởng
 • Phan Thị Thùy Dương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ