Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang
 • Tên quốc tế
  An Giang Centrifugal Concrete Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ACECO
 • Trụ sở chính
  Quốc lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại
  02963931183-02963931185
 • Fax
  2963931187
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thế Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Tấn Đệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Gần Em
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Bửu Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Cửu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Thọ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Văn Thi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Văn Mẫn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Duy Cửu
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Gần Em
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tăng Bá Vương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Tấn Đệ
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Tấn Đệ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ