Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX
 • Tên quốc tế
  Becamex Asphalt And Concrete Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BECAMEX ACC
 • Trụ sở chính
  Lô D_3_CN, Đường N7 – KCN Mỹ Phước- Thị xã Bến Cát – Bình Dương.
 • Điện thoại
  +84-(0)650-356.72.00
 • Fax
  +84-(0)650-356.72.01
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Đức Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Quảng Văn Viết Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Tấn An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Vĩnh Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Danh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thuỳ Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Châu Thị Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Tuyên
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Cưỡng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Sương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thúy Vân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thúy Vân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thúy Vân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ