Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
 • Tên quốc tế
  Agriculture Bank Insurance Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  ABIC
 • Trụ sở chính
  Tầng 6, tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
 • Điện thoại
  024 6-299.00.55
 • Fax
  024 6-258.00.55
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Bảo hiểm
 • Ngành
  Bảo hiểm đa ngành
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Việt Đông
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Tính
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Văn Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Đình Cánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Thị Việt Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Tính
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Minh Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Tá Khang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Sinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Minh Trí
  Kế toán trưởng
 • Trần Ngọc Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ