Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
 • Tên quốc tế
  Viet Tien Son Real Estate Holding Company
 • Viết tắt
  VTSRE.,HC
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 • Điện thoại
  2206266066
 • Fax
  2206266373
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Tạp hóa
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Văn Điệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Bích Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trương Khôi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Thanh Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Điều
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Văn Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Xô
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ