Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
 • Tên quốc tế
  An Phat Plastic and Green Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  An Phat., JSC
 • Trụ sở chính
  Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
  02203.755.998
 • Fax
  02203.755.113
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Ánh Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Xuân Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hòa Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hoàng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Thị Lan Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lê Trung
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thoản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Quỳnh Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hòa Thị Thu Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thùy Vân
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Việt Khương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ