Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin (WTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/07/03 Trần Thị Thu Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 30,837 MUA 0
2019/03/14 Trần Thị Thanh Loan Kế toán trưởng 4,096 BÁN 0
2019/03/14 Trịnh Mạnh Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 88,338 MUA 0
2019/01/30 Phạm Thị Thu Hà Thành viên Ban Kiểm soát 20,246 BÁN 0
2010/10/26 Công ty cổ phần Than miền Nam 222,900 BÁN 0