Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2017/09/11 CÔNG TY CỔ PHẦN BELAZ 215,400 BÁN 0
2015/06/19 CÔNG TY CỔ PHẦN BELAZ 137,500 MUA 0
2012/10/03 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long 1,180 BÁN 0
2008/12/10 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 112,400 BÁN 0