Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 (VT8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/09/25 Đặng Quang Vinh Đại diện công bố thông tin 2 BÁN 0
2018/09/11 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 38,758 BÁN 0
2018/08/13 Công ty Cổ phần Ô tô TMT 4,317,715 BÁN 0
2018/08/13 Đặng Quang Vinh Đại diện công bố thông tin 21,000 BÁN 0
2018/08/03 Bùi Văn Hữu Thành viên Hội đồng quản trị 963,025 BÁN 0
2018/07/16 Công ty CP Đầu tư thương mại H&H Hà Nội 804,283 BÁN 0
2018/01/17 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 38,758 MUA 0
2017/09/29 Công ty CP Đầu tư thương mại H&H Hà Nội 549,900 MUA 0
2017/09/25 Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 1,286,652 BÁN 0
2016/12/15 Bùi Văn Hữu Thành viên Hội đồng quản trị 593,500 MUA 0
2016/12/09 Cao Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc 1,812 BÁN 0
2016/07/12 Bùi Hồng Trường Phó Tổng Giám đốc 69 BÁN 0
2016/06/20 Đặng Quang Vinh Đại diện công bố thông tin 0 MUA 0
2015/10/30 Phạm Văn Đức Thành viên Hội đồng quản trị 26,000 BÁN 0
2015/10/05 Vũ Thị Huyền Phó Tổng Giám đốc 5,000 BÁN 0
2015/08/12 Cao Đức Thắng Phó Tổng Giám đốc 5,000 BÁN 0
2015/07/10 Bùi Hồng Trường Phó Tổng Giám đốc 13,100 BÁN 0
2015/07/02 Phạm Văn Đức Thành viên Hội đồng quản trị 130,000 BÁN 0
2015/07/01 Nguyễn Vi Tùng Phó Tổng Giám đốc 3,100 BÁN 0
2015/06/01 Nguyễn Vi Tùng Phó Tổng Giám đốc 16,000 BÁN 0