Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/01/21 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 58,809,260 MUA 0
2019/03/25 Công ty TNHH Perfetto 29,243,900 BÁN 0
2019/03/06 Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ 13,926,490 BÁN 0
2017/11/14 Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 20,227,220 MUA 0
2017/11/14 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 20,227,220 BÁN 0
2016/12/12 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 54,370 MUA 0
2016/12/08 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 2,112,820 MUA 0
2016/12/06 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 49,497,930 BÁN 0
2016/12/05 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 39,765,130 MUA 0
2016/10/13 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 0 BÁN 0
2016/04/26 Công ty TNHH Perfetto 22,626,810 MUA 0
2016/04/22 VIAC (No.1) Ltd Partnership 22,626,810 BÁN 0
2015/08/05 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 259,000 MUA 0
2015/05/29 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 117,700 MUA 0
2015/04/16 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 134,470 MUA 0
2015/03/20 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 350,780 MUA 0
2015/01/15 VIAC (No.1) Ltd Partnership 1,329,850 MUA 0
2014/12/26 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 551,420 MUA 0
2014/12/12 VIAC (No.1) Ltd Partnership 721,530 MUA 0
2014/11/17 VIAC (No.1) Ltd Partnership 201,240 MUA 0
2014/11/10 VIAC (No.1) Ltd Partnership 4,000,000 MUA 0
2014/11/04 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,220,940 MUA 0
2014/07/23 VIAC (No.1) Ltd Partnership 1,968,390 BÁN 0
2014/06/10 VIAC (No.1) Ltd Partnership 1,876,730 MUA 0
2014/01/27 VIAC (No.1) Ltd Partnership 10 MUA 0
2013/12/27 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,085,440 MUA 0
2013/12/17 VIAC (No.1) Ltd Partnership 201,210 MUA 0
2013/12/10 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 63,016,948 BÁN 0
2013/12/10 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 63,016,948 MUA 0
2013/11/22 VIAC (No.1) Ltd Partnership 245,560 MUA 0
2013/11/11 VIAC (No.1) Ltd Partnership 170,000 MUA 0
2013/07/19 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 4,000,000 BÁN 0
2013/06/26 Deutsche Bank AG, London Branch 1,999,840 BÁN 0
2013/06/21 VIAC (No.1) Ltd Partnership 3,511,400 BÁN 0
2013/05/28 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,530,000 BÁN 0
2013/05/24 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,938,310 BÁN 0
2013/05/21 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,000,000 BÁN 0
2013/04/26 VIAC (No.1) Ltd Partnership 0 MUA 0
2013/04/03 Deutsche Bank AG, London Branch 86,350 BÁN 0
2013/03/15 Deutsche Bank AG, London Branch 1,900,600 MUA 0
2013/02/19 VIAC (No.1) Ltd Partnership 0 BÁN 0
2013/01/09 Deutsche Bank AG, London Branch 275,410 MUA 0
2012/08/23 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,065,280 MUA 0
2012/06/27 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,221,580 MUA 0
2012/06/07 Swiftcurrent Partners, L.P. 350,000 BÁN 0
2012/06/07 Swiftcurrent Offshore, Ltd 350,000 BÁN 0
2012/06/04 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,592,510 MUA 0
2012/04/23 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,009,650 MUA 0
2012/04/09 VIAC (No.1) Ltd Partnership 2,000,000 MUA 0
2012/02/08 Nguyễn Đức Đối Thành viên Hội đồng quản trị 195,590 BÁN 0
2010/11/16 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 4,000,000 MUA 0
2009/01/09 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 243,500 BÁN 0
2008/12/31 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 32,998,620 MUA 0
2008/11/21 Đặng Thị Hồng Phương Thành viên Hội đồng quản trị 1,000 MUA 0
2008/11/06 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 2,023,910 BÁN 0
2008/09/30 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1,658,850 BÁN 0
2008/08/18 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1,451,580 BÁN 0
2008/06/27 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ 750,000 BÁN 0
2007/11/23 Nguyễn Đức Đối Thành viên Hội đồng quản trị 70,800 BÁN 0
2007/09/28 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1,000,000 BÁN 0
2007/05/24 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 770,000 BÁN 0
2006/10/18 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 1,000,000 BÁN 0
2005/12/30 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh 770,000 MUA 0