Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (VNN: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2016/05/11 Nguyễn Gia Long Thành viên Hội đồng quản trị 1,490,000 BÁN 0
2016/05/10 Trần Thị Hương Thành viên Hội đồng quản trị 460,000 MUA 0
2016/01/22 CTCP đầu tư xây dựng Sara 135,000 BÁN 0
2016/01/04 Trần Thị Yến Thành viên Ban Kiểm soát 78,100 BÁN 0
2015/06/16 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 700,000 BÁN 0
2014/09/26 Trần Thị Hương Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 MUA 0