Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/07/18 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 1,100 MUA 0
2019/06/12 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 100 MUA 0
2019/05/07 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2019/03/29 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2019/02/22 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 700 MUA 0
2019/01/18 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2018/11/30 CTCP Quản lý và phát triển bất động sản Conasi 733,500 MUA 0
2018/11/08 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2018/10/05 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 1,100 MUA 0
2018/08/30 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 5,600 MUA 0
2018/07/26 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2018/06/21 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 1,000 MUA 0
2018/05/17 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2018/04/12 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 3,600 MUA 0
2018/03/29 Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 286,000 BÁN 0
2018/03/07 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2018/02/02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 5,200 MUA 0
2017/12/27 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2017/11/23 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 200 MUA 0
2017/10/20 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 4,700 MUA 0
2017/09/15 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 20,300 MUA 0
2017/06/28 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 4,600 MUA 0
2017/06/16 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 44,200 MUA 0
2017/05/12 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2017/04/12 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 35,000 BÁN 0
2017/04/11 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 321,120 MUA 0
2017/03/31 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2017/03/24 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2017/03/16 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 70,800 BÁN 0
2017/03/14 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2017/02/17 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2017/02/17 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 0 BÁN 0
2017/02/08 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 11,800 MUA 0
2017/01/13 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 0 BÁN 0
2017/01/13 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2017/01/04 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 6,800 MUA 0
2016/12/09 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 0 BÁN 0
2016/12/09 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2016/11/29 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 115,000 MUA 0
2016/11/04 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2016/11/04 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 0 BÁN 0
2016/10/31 Đỗ Xuân Quang Thành viên Hội đồng quản trị 99,900 BÁN 0
2016/10/25 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 176,900 MUA 0
2016/10/04 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2016/09/30 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 1,300 MUA 0
2016/09/30 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 700 BÁN 0
2016/08/31 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 300 MUA 0
2016/08/26 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 0 BÁN 0
2016/08/26 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2016/07/29 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 14,000 MUA 0
2016/07/22 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2016/07/22 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 3,000 BÁN 0
2016/06/24 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 16,700 BÁN 0
2016/06/17 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 3,500 BÁN 0
2016/06/17 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 0 MUA 0
2016/05/23 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 6,800 MUA 0
2016/05/13 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 0 BÁN 0
2016/05/13 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 1,700 MUA 0
2016/04/21 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 43,200 MUA 0
2016/04/08 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 12,400 MUA 0
2016/03/18 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 0 MUA 0
2016/01/29 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 4,100 BÁN 0
2015/12/31 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 14,100 MUA 0
2015/12/25 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1,500 BÁN 0
2015/12/25 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 4,300 MUA 0
2015/09/11 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 100 BÁN 0
2015/08/07 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 2,700 BÁN 0
2015/08/07 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 5,500 MUA 0
2015/07/09 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 280,500 MUA 0
2015/07/03 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 5,600 MUA 0
2015/07/02 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 95,000 BÁN 0
2015/06/10 Vũ Thế Đức Thành viên Hội đồng quản trị 75,650 BÁN 0
2015/06/03 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 113,000 MUA 0
2015/05/29 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 5,500 MUA 0
2015/05/26 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 84,700 BÁN 0
2014/09/26 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 274,400 MUA 0
2014/09/25 Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng 274,800 BÁN 0
2014/09/15 Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng 51,600 MUA 0
2013/10/11 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 266,100 MUA 0
2012/02/28 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 1,097,300 MUA 0
2012/02/21 Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK 55,500 BÁN 0
2012/01/09 Phạm Đức Cường Phó Tổng Giám đốc 5,600 BÁN 0
2011/11/15 Nguyễn Ngọc Nhiên Thành viên Hội đồng quản trị 14,000 BÁN 0
2011/09/21 Goh Hock Choy Thành viên Hội đồng quản trị 70,800 BÁN 0
2011/09/13 Phạm Đức Cường Phó Tổng Giám đốc 5,000 BÁN 0
2011/07/21 Goh Hock Choy Thành viên Hội đồng quản trị 90,800 MUA 0
2011/07/21 Goh Hock Choy Thành viên Hội đồng quản trị 51,300 BÁN 0
2011/07/01 Goh Hock Choy Thành viên Hội đồng quản trị 31,300 MUA 0