Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/03/19 Trần Thị Phương Mai Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2019/11/19 Trần Thị Phương Mai Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2019/05/15 Trần Thị Phương Mai Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2018/03/29 Hồ Hữu Phước Phó Tổng Giám đốc 900 MUA 0
2018/02/07 America LLC 3,100 BÁN 0
2013/07/11 Đậu Ngọc Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 8,900 BÁN 0