Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2016/06/09 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 90,000 MUA 0
2016/05/11 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 78,140 MUA 0
2014/01/03 Nguyễn Xuân Cầu Thành viên Hội đồng quản trị 3,400 BÁN 0
2013/12/24 VOF Investment Limited 1,283,500 BÁN 0
2013/12/18 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 100,000 MUA 0
2013/09/03 VOF Investment Limited 1,266,500 BÁN 0
2013/09/03 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 1,266,500 MUA 0
2013/08/30 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 850,000 BÁN 0
2013/08/27 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 850,000 MUA 0