Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/05/03 Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn 2,208,300 MUA 0
2019/04/05 Lương Thị Ngọc Quỳnh Trưởng Ban Kiểm soát 1,868,300 BÁN 0
2019/03/29 Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn 10,538,900 MUA 0
2019/03/07 Hồ Ngọc Tuấn Thành viên Ban Kiểm soát 2,478,900 BÁN 0
2018/08/09 Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 7,978,992 BÁN 0
2018/08/09 Hồ Ngọc Tuấn Thành viên Ban Kiểm soát 2,478,992 MUA 0
2018/02/01 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 4,728,670 BÁN 0
2018/02/01 Lương Thị Ngọc Quỳnh Trưởng Ban Kiểm soát 1,868,300 MUA 0