Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/04/15 Công ty TNHH Năng lượng Ban Mê 1,446,600 MUA 0
2020/04/15 Bùi Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1,446,600 BÁN 0
2019/08/06 Trịnh Thị Mỹ Hạnh Phó Tổng Giám đốc 120,000 BÁN 0
2019/08/06 Công ty TNHH MTV MYA 382,467 MUA 0
2019/07/24 Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2019/07/24 Công ty TNHH ANZA 517,000 MUA 0
2019/07/12 Công ty TNHH ANZA 980,000 MUA 0
2019/06/25 Công ty TNHH ANZA 571,408 MUA 0
2019/06/21 Lê Thị Hiên Kế toán trưởng 456,000 BÁN 0
2019/06/13 Công ty TNHH ANZA 592,266 MUA 0
2019/05/31 Công ty TNHH ANZA 1,006,250 MUA 0
2019/05/15 Công ty TNHH ANZA 1,286,525 MUA 0
2019/05/08 Công ty TNHH MTV MYA 820,337 MUA 0
2019/04/10 Công ty TNHH ANZA 443,106 MUA 0
2018/06/07 Công ty TNHH ANZA 355,900 MUA 0
2018/01/29 Công ty TNHH ANZA 200,000 BÁN 0
2017/07/26 Trịnh Thị Mỹ Hạnh Phó Tổng Giám đốc 80,000 MUA 0
2017/07/10 Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 800,000 MUA 0
2017/06/07 Công ty TNHH ANZA 365,000 MUA 0
2017/05/23 Công ty TNHH ANZA 293,600 MUA 0
2017/05/17 Bùi Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 155,600 BÁN 0
2015/12/03 Công ty TNHH ANZA 1,177,600 MUA 0
2015/12/03 Bùi Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 560,000 MUA 0
2015/12/03 Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 2,937,600 BÁN 0
2015/11/19 Công ty TNHH ANZA 540,000 BÁN 0
2015/07/31 Lưu Huy Biên Thành viên Hội đồng quản trị 434,957 BÁN 0
2015/07/27 Công ty TNHH Fistin Việt Nam 788,353 MUA 0
2015/03/10 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 303,500 MUA 0
2015/02/13 Vũ Văn Hùng Đại diện công bố thông tin 3,000 BÁN 0
2014/08/05 Bùi Văn Tuynh Thành viên Hội đồng quản trị 382,320 BÁN 0
2014/08/05 Vũ Huy Quang Thành viên Ban Kiểm soát 11,200 BÁN 0
2014/04/14 Vũ Văn Hùng Đại diện công bố thông tin 25,100 BÁN 0
2013/01/15 Đoàn Thế Long Phó Tổng Giám đốc 377,000 BÁN 0
2012/03/23 Vũ Văn Hùng Đại diện công bố thông tin 25,400 MUA 0
2012/03/19 Lưu Huy Biên Thành viên Hội đồng quản trị 220,000 MUA 0
2012/01/05 Lưu Huy Biên Thành viên Hội đồng quản trị 92,500 MUA 0
2010/10/04 Bùi Văn Tuynh Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2009/10/22 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 800,000 BÁN 0
2009/10/13 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 600,000 BÁN 0