Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/11/15 Heineken Asia Pacific PTE.LTD 5,199,200 BÁN 0
2018/01/09 Nguyễn Văn Minh Thành viên Ban Kiểm soát 0 BÁN 0
2017/12/29 Bộ Công Thương Việt Nam 343,642,587 BÁN 0
2017/12/29 Công ty TNHH Vietnam Beverage 343,642,587 MUA 0
2017/12/20 Bùi Ngọc Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 3,000 BÁN 0
2017/11/22 Nguyễn Văn Minh Thành viên Ban Kiểm soát 1,000 BÁN 0
2017/08/22 Nguyễn Văn Minh Thành viên Ban Kiểm soát 1,000 BÁN 0
2017/08/21 Bùi Ngọc Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 3,650 BÁN 0
2017/06/22 Công ty cổ phần thương mại bia Sài Gòn miền Trung 37,140 BÁN 0
2017/06/07 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 41,200 BÁN 0
2017/05/23 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 41,200 BÁN 0
2017/05/12 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ 62,860 BÁN 0
2017/05/10 Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu 28,500 BÁN 0
2017/04/17 CTCP Thương mại bia Sài Gòn Miền Đông 21,000 BÁN 0
2017/03/27 CTCP Thương mại bia Sài Gòn Miền Đông 7,000 BÁN 0
2017/01/03 Hoàng Giang Bình Thành viên Ban Kiểm soát 500,000 BÁN 0