Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (QSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/03/21 Nguyễn Thị Nghiệp Thành viên Hội đồng quản trị 300,000 BÁN 0
2018/12/11 Nguyễn Thị Nghiệp Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 BÁN 0
2017/10/18 Nguyễn Thị Nghiệp Thành viên Hội đồng quản trị 400,000 MUA 0