Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/07/29 Võ Thị Thiên Trang Kế toán trưởng 9,135 MUA 0
2018/09/20 Võ Thị Thiên Trang Kế toán trưởng 4,800 MUA 0
2017/07/26 Lê Văn Phong Trưởng Ban Kiểm soát 3,000 BÁN 0
2017/07/14 Nguyễn Thị Diễm Phượng Thành viên Hội đồng quản trị 3,400 MUA 0