Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/07/31 Võ Văn Lãnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,000 MUA 0
2019/03/25 Công ty cổ phần CIC39 500,000 MUA 0
2019/03/15 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Tiến 771,560 MUA 0
2019/03/14 Công đoàn cơ sở CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 600,000 MUA 0
2019/01/22 Võ Văn Lãnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 376,910 MUA 0
2018/06/26 Công ty cổ phần CIC39 413,000 MUA 0
2017/12/22 Nguyễn Đức Thái Thành viên Hội đồng quản trị 133,819 BÁN 0
2017/11/30 Hợp tác xã Phúc Tài 784,990 MUA 0
2017/11/20 Công ty cổ phần CIC39 2,104,843 MUA 0
2017/11/20 Công ty cổ phần CIC39 576,170 BÁN 0
2017/11/20 Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP 2,104,843 BÁN 0
2017/04/14 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần 1,033,197 BÁN 0
2017/04/14 Công ty cổ phần CIC39 1,033,197 MUA 0
2016/09/29 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 80,000 BÁN 0
2016/08/15 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 140,000 BÁN 0
2016/08/09 Nguyễn Công Khai Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,000 BÁN 0
2016/07/04 Trần Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 95,500 BÁN 0
2016/04/26 Võ Văn Lãnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 31,000 MUA 0
2015/12/31 Nguyễn Đức Thái Thành viên Hội đồng quản trị 123,819 MUA 0
2015/12/15 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 3,000 MUA 0
2015/10/02 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 1,000 MUA 0
2015/08/21 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 73,990 MUA 0
2015/07/10 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 150,000 MUA 0
2015/06/09 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 150,000 MUA 0
2015/05/07 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 73,300 MUA 0
2014/09/25 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 2,000 MUA 0
2014/08/15 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 25,000 MUA 0
2014/07/09 Trần Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 17,840 MUA 0
2014/06/09 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 10,000 MUA 0
2014/05/12 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 20,000 MUA 0
2014/03/26 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 15,500 MUA 0
2013/06/12 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 10,000 MUA 0
2013/06/07 Công ty Cổ phần Miền Đông 265,000 MUA 3,672
2013/02/26 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 10,000 MUA 0
2013/01/22 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 10,000 MUA 0
2012/12/20 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 10,000 MUA 0
2012/11/16 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 15,000 MUA 0
2012/10/15 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 20,000 MUA 0
2012/09/12 Nguyễn Lương Quân Phó Tổng Giám đốc 15,000 MUA 0
2012/07/19 Công ty Cổ phần Miền Đông 299,250 MUA 0
2012/06/18 Nguyễn Văn Khóa Chủ tịch Hội đồng quản trị 50,000 MUA 0
2012/06/12 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 243,700 BÁN 0
2012/05/15 Trần Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 48,790 MUA 0
2012/01/18 Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 286,000 MUA 0