Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/08/26 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 62,048 MUA 0
2020/08/06 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 25,000 MUA 0
2020/07/22 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 30,748 MUA 0
2020/07/17 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 0 BÁN 0
2020/07/13 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 20,435 MUA 0
2020/06/30 Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 173,881,388 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Trần Minh Đạt Phó Tổng Giám đốc 1,295,357 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Lê Quốc Minh Phó Tổng Giám đốc 1,129,369 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Đặng Thúy Dung Kế toán trưởng 99,035 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Lê Hữu Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 550,505 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Nguyễn Thị Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 347,129 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Đỗ Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc 2,309,405 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Wareham Group Limited 2,384,684 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 100,914,079 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 8,601,374 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Amersham Industries Ltd 10,399,998 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 227,276,053 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Vietnam Enterprise Investments Limited -5,245,287 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 168,395,042 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Tổng Công ty 28 4,211,529 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 33,300,290 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 226,222 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Công ty TNHH MTV Trực thăng Miền Bắc 3,222,965 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Idris Ltd 78,430 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Công ty cổ phần chứng khoán MB 9 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 VEIL HOLDINGS LTD 4,161,674 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Lê Viết Hải Thành viên Hội đồng quản trị 340,734 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ 1,165,032 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 105,275,569 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH - Công ty Trực Thăng Miền Nam 9,336,973 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hải Âu 843,328 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Nguyễn Minh Châu Phó Tổng Giám đốc 261,930 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Phạm Thị Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 838,505 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Lê Thị Lợi Phó Tổng Giám đốc 853,715 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Hà Trọng Khiêm Phó Tổng Giám đốc 108,374 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Nguyễn Thị Thanh Nga Giám đốc Tài chính 700,864 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Lưu Trung Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,540,857 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Nguyễn Thị An Bình Phó Tổng Giám đốc 1,239,985 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Trần Trung Tín Thành viên Hội đồng quản trị 275,000 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Vũ Thị Hải Phượng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,268,130 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Vũ Thái Huyền Thành viên Hội đồng quản trị 50,000 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Đỗ Thị Tuyết Mai Thành viên Ban Kiểm soát 131,027 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Nguyễn Thị Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 850,000 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Ngô Minh Thuấn Thành viên Hội đồng quản trị 100,009 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Phạm Thu Ngọc Thành viên Ban Kiểm soát 635,103 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Kiều Đặng Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 100,000 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/30 Đỗ Minh Phương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 34,474 web.label.InsiderTransactions.report 0
2020/06/25 Norges Bank 800,000 BÁN 0
2020/06/25 Balestrand Limited 2,500,000 BÁN 0
2020/06/25 Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) 200,000 BÁN 0
2020/05/27 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 109,422 MUA 0
2020/05/15 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 0 MUA 0
2020/04/28 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 123,723 MUA 0
2020/04/07 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 23,622 MUA 0
2020/03/27 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 3,000,000 MUA 0
2020/03/27 KB Vietnam Focus Balaced Fund 501,440 MUA 0
2020/02/21 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 11,309 MUA 0
2020/01/22 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 21,436,860 BÁN 0
2020/01/10 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 1,797,710 BÁN 0
2019/12/18 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 19,147 MUA 0
2019/11/19 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 27,500 MUA 0
2019/10/25 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 4,972,027 MUA 0
2019/09/13 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 34,349 MUA 0
2019/08/15 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 43,911 MUA 0
2019/07/23 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 39,627 MUA 0
2019/06/14 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 19,992 MUA 0
2019/05/14 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 33,558 MUA 0
2019/04/05 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 11,543 MUA 0
2019/03/06 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 19,040 MUA 0
2019/02/27 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 47,052,980 MUA 0
2019/01/30 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 2,827,770 MUA 0
2019/01/24 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 18,921 MUA 0
2019/01/16 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 0 BÁN 0
2019/01/03 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 27,489 MUA 0
2018/12/28 Nguyễn Minh Châu Phó Tổng Giám đốc 150,000 BÁN 0
2018/12/07 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19,390,000 BÁN 0
2018/12/07 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 33,469 MUA 0
2018/11/30 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 23,700,000 BÁN 0
2018/10/31 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 47,723 MUA 0
2018/10/02 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 35,624 MUA 0
2018/08/29 Lê Hải Phó Tổng Giám đốc 87,600 BÁN 0
2018/08/29 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 38,437 MUA 0
2018/08/13 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 72,843 MUA 0
2018/06/12 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 8,100 MUA 0
2018/06/01 Norges Bank 150,000 BÁN 0
2018/05/16 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 58,200 MUA 0
2018/04/27 Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 1,300,000 BÁN 0
2018/04/27 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 74,200 MUA 0
2018/04/19 Hà Trọng Khiêm Phó Tổng Giám đốc 100,000 BÁN 0
2018/04/02 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 256,300 BÁN 0
2018/02/22 Vietnam Enterprise Investments Limited 1,000,000 BÁN 0
2018/02/09 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 3,618 MUA 0
2017/12/14 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 2,208 MUA 0
2017/10/25 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 400,000 MUA 0
2017/10/25 Idris Ltd 275,000 MUA 0
2017/10/25 Norges Bank 175,000 MUA 0
2017/10/25 KB Vietnam Focus Balaced Fund 255,000 MUA 0
2017/10/25 Vietnam Enterprise Investments Limited 1,000,000 MUA 0
2017/10/11 Công ty TNHH MTV Trực thăng Miền Bắc 5,000,000 BÁN 0
2017/09/25 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 3,051 MUA 0
2017/09/22 Wareham Group Limited 5,000,000 BÁN 0
2017/09/22 Norges Bank 5,000,000 BÁN 0
2017/08/18 Công ty TNHH MTV Trực thăng Miền Bắc 5,000,000 BÁN 0
2017/06/16 Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội 3,472 MUA 0
2017/06/02 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 0 MUA 0
2017/05/12 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 2,358 BÁN 0
2017/05/11 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 0 MUA 0
2017/04/05 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 0 MUA 0
2017/01/24 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 197,000 MUA 0
2016/10/07 Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 1,313,600 MUA 0
2016/05/31 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1,494,060 BÁN 0
2016/04/28 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 0 BÁN 0
2016/03/16 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 898,500 BÁN 0
2016/03/04 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 1,657,020 BÁN 0
2016/02/22 Amersham Industries Ltd 13,580,400 MUA 0
2016/02/22 Vietnam Enterprise Investments Limited 25,119,600 MUA 0
2016/02/22 Norges Bank 25,500,000 MUA 0
2016/02/19 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 64,200,000 BÁN 0
2016/02/19 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 960,660 BÁN 0
2016/01/28 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 160,000 MUA 0
2016/01/28 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 555,520 MUA 0
2016/01/13 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 800,660 BÁN 0
2016/01/13 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 1,000,000 MUA 0
2015/12/22 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 1,000,000 MUA 0
2015/10/01 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 150,000 BÁN 0
2015/09/30 Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 71,428,571 MUA 0
2015/09/30 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 71,428,571 MUA 0
2015/09/30 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 160,000,000 MUA 0
2015/09/30 Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 60,873,667 MUA 0
2015/09/08 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 150,000 MUA 0
2015/08/20 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 22,027,621 BÁN 0
2015/06/16 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 200,000 BÁN 0
2015/06/16 Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam 2,745,990 BÁN 0
2015/06/02 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 20,000 BÁN 0
2015/04/10 Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam 297,000 MUA 0
2015/03/09 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 200,000 MUA 0
2015/03/09 Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam 2,448,990 MUA 0
2015/02/02 Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam 1,940,000 BÁN 0
2015/02/02 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 201,000 BÁN 0
2015/02/02 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 1,380,130 BÁN 0
2015/01/07 Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam 440,000 MUA 0
2015/01/07 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 350,000 MUA 0
2014/12/25 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 201,000 MUA 0
2014/12/11 Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam 1,500,000 MUA 0
2014/12/11 Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 1,050,130 MUA 0
2014/03/14 Phạm Thị Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 210,000 BÁN 0
2013/10/07 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 78,000,000 MUA 0
2013/01/04 Tổng Công ty 28 8,307,057 BÁN 0
2012/06/19 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 15,228,000 MUA 0
2012/03/06 Trần Thị Kim Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 59,349 BÁN 0
2012/03/06 Nguyễn Minh Châu Phó Tổng Giám đốc 100,526 BÁN 0
2012/03/06 Lê Thị Lợi Phó Tổng Giám đốc 129,257 BÁN 0
2012/03/06 Cao Thị Thúy Nga Phó Tổng Giám đốc 206,289 BÁN 0
2012/03/06 Phạm Thị Trung Hà Phó Tổng Giám đốc 159,688 BÁN 0
2012/03/06 Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 52,882,207 BÁN 0
2012/03/06 Nguyễn Thanh Bình Thành viên Ban Kiểm soát 86,688 BÁN 0