Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/08/10 Krohne Fund, L.P 219,500 BÁN 0
2018/07/24 Krohne Fund, L.P 1,000 BÁN 0
2018/05/03 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 48,000 MUA 0
2018/03/05 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 31,300 MUA 0
2018/01/10 Nguyễn Thanh Đông Thành viên Hội đồng quản trị 35,000 BÁN 0
2018/01/10 Trần Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 6,000 BÁN 0
2017/12/06 Nguyễn Thanh Đông Thành viên Hội đồng quản trị 35,000 BÁN 0
2017/11/20 Nguyễn Thanh Đông Thành viên Hội đồng quản trị 55,000 BÁN 0
2017/11/13 Phạm Văn Hà Phó Tổng Giám đốc 800 BÁN 0
2017/11/07 Nguyễn Thanh Đông Thành viên Hội đồng quản trị 52,046 BÁN 0
2017/10/17 Krohne Fund, L.P 5,500 MUA 0
2017/10/12 Vũ Thị Thu Bồn Thành viên Hội đồng quản trị 2,211 BÁN 0
2017/09/25 Krohne Fund, L.P 22,100 MUA 0
2017/09/15 Lê Thị Thùy Linh Thành viên Hội đồng quản trị 40,000 BÁN 0
2017/08/25 Lê Thị Thùy Linh Thành viên Hội đồng quản trị 50,000 BÁN 0
2017/08/24 Phạm Văn Hà Phó Tổng Giám đốc 4,395 BÁN 0
2017/08/18 Lê Thị Thùy Linh Thành viên Hội đồng quản trị 116,318 BÁN 0
2016/11/10 Trần Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 10,000 BÁN 0
2016/09/21 Dương Thùy Vân Thành viên Ban Kiểm soát 700 BÁN 0
2016/09/09 Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất 296,300 BÁN 0
2016/08/24 Phạm Văn Hà Phó Tổng Giám đốc 3,272 BÁN 0
2016/08/17 Dương Thùy Vân Thành viên Ban Kiểm soát 1,150 BÁN 0
2016/07/01 Phạm Văn Hà Phó Tổng Giám đốc 7,000 BÁN 0
2016/06/28 Trần Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 10,000 BÁN 0
2016/05/09 Phạm Văn Hà Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2016/04/28 Đoàn Trọng Tiến Phó Tổng Giám đốc 229 BÁN 0
2015/10/23 Phan Hữu Tâm Đại diện công bố thông tin 2,200 BÁN 0
2015/09/24 Phan Hữu Tâm Đại diện công bố thông tin 2,800 BÁN 0
2015/04/24 Phan Hữu Tâm Đại diện công bố thông tin 1,000 BÁN 0
2015/03/31 Phan Hữu Tâm Đại diện công bố thông tin 4,000 BÁN 0
2015/02/26 Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên Hội đồng quản trị 35,000 BÁN 0
2015/02/04 Trần Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 5,000 BÁN 0
2014/11/27 Lê Thị Thùy Linh Thành viên Hội đồng quản trị 7,300 BÁN 0
2013/09/25 Nguyễn Thanh Đông Thành viên Hội đồng quản trị 300,000 BÁN 0