Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/11/21 Vietnam Ventures Limited 10,000,000 BÁN 0
2019/11/20 Kiwoom VN Tomorrow Securities Master Fund 170,000 MUA 0
2019/10/31 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 170,000 MUA 0
2019/09/25 Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital 0 MUA 0
2019/09/19 Aquila SPC ltd 320,000 BÁN 0
2019/09/19 Viola Ltd 130,000 BÁN 0
2019/09/13 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 200,000 MUA 0
2019/08/05 Aquila SPC ltd 250,000 MUA 0
2019/08/05 Vietnam Co-Investment Fund 250,000 MUA 0
2019/07/05 Vietnam Ventures Limited 1,500,000 MUA 0
2019/01/03 Wareham Group Limited 1,478,930 MUA 0
2018/11/28 PYN FUND MANAGEMENT LTD 75,100 BÁN 0
2018/11/14 Mai Trần Thanh Trang Phó Tổng Giám đốc 945,000 MUA 0
2018/09/28 Vietnam Ventures Limited 4,000,000 MUA 0
2018/03/30 Vietnam Ventures Limited 2,000,000 BÁN 0
2017/12/06 Vietnam Ventures Limited 2,000,000 BÁN 0
2017/10/16 Vietnam Ventures Limited 3,800,000 MUA 0
2017/10/16 Vietnam Enterprise Investments Limited 2,800,000 MUA 0
2017/10/16 Grinling International Limited 1,000,000 MUA 0
2017/07/17 Wareham Group Limited 1,100,000 BÁN 0
2017/06/20 Vietnam Investment Limited 1,439,420 BÁN 0
2017/05/24 Venner Group Limited 1,400,000 MUA 0
2017/05/22 Vietnam Investment Property Ltd 550,004 BÁN 0
2017/03/27 Vietnam Investment Limited 2,037,492 BÁN 0
2017/03/23 Vietnam Investment Property Holding Ltd 962,508 BÁN 0
2017/02/21 Nguyễn Đình Bảo Phó Tổng Giám đốc 299,000 BÁN 0
2017/02/15 Grinling International Limited 1,960,812 MUA 0
2017/02/15 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 220,000 MUA 0
2017/02/09 Hoàng Mạnh Phong Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 BÁN 0
2016/12/21 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 6,000,000 BÁN 0
2016/12/21 Vietnam Ventures Limited 6,000,000 MUA 0
2016/08/19 Nguyễn Đức Trọng Phó Tổng Giám đốc 150,000 BÁN 0
2016/08/17 Grinling International Limited 125,000 BÁN 0
2016/08/09 Vietnam Enterprise Investments Limited 2,000,000 BÁN 0
2016/08/09 VEIL HOLDINGS LTD 3,400,000 BÁN 0
2016/04/14 PYN FUND MANAGEMENT LTD 762,790 MUA 0
2016/03/14 Vietnam Enterprise Investments Limited 2,300,000 MUA 0
2016/03/14 Grinling International Limited 1,200,000 MUA 0
2016/03/10 Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 3,500,000 MUA 0
2016/03/10 Lê Hoàng Sơn Phó Tổng Giám đốc 192,000 BÁN 0
2016/03/10 Vietnam Investment Property Holding Ltd 1,784,300 BÁN 0
2016/03/10 Asia Value Investment Ltd 1,381,380 BÁN 0
2016/03/10 VOF Investment Limited 3,834,320 BÁN 0
2016/03/09 Mai Trần Thanh Trang Phó Tổng Giám đốc 88,000 BÁN 0
2016/02/24 Trà Thanh Trà Phó Tổng Giám đốc 40,000 BÁN 0
2016/02/03 Ngô Thị Mai Chi Phó Tổng Giám đốc 250,000 BÁN 0
2016/01/27 Đào Công Đạt Thành viên Ban Kiểm soát 48,000 BÁN 0
2016/01/26 Nguyễn Đình Bảo Phó Tổng Giám đốc 239,400 BÁN 0
2016/01/26 Mai Trần Thanh Trang Phó Tổng Giám đốc 373,900 BÁN 0
2016/01/25 Hoàng Mạnh Phong Thành viên Ban Kiểm soát 34,000 BÁN 0
2016/01/25 Trà Thanh Trà Phó Tổng Giám đốc 156,000 BÁN 0
2015/12/31 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 4,963,412 MUA 0
2015/12/31 Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 6,329,977 MUA 0
2015/12/16 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 1,000,000 BÁN 0
2015/11/16 Lý Điền Sơn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,118,200 BÁN 0
2015/11/16 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 4,118,200 MUA 0
2015/07/13 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 363,000 BÁN 0
2015/04/15 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 212,550 BÁN 0
2015/03/18 Grinling International Limited 1,800,000 BÁN 0
2015/03/18 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 200,000 BÁN 0
2015/03/16 VOF Investment Limited 2,000,000 BÁN 0
2015/02/12 Vietnam Enterprise Limited 11,508,014 MUA 0
2015/02/11 VEIL HOLDINGS LTD 8,620,798 MUA 0
2015/02/10 Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 17,812,000 MUA 0
2015/01/27 Công ty TNHH đầu tư Lê Nguyễn 6,159,000 MUA 0
2015/01/27 PYN FUND MANAGEMENT LTD 3,002,882 MUA 0
2015/01/27 VEIL HOLDINGS LTD 8,620,798 MUA 0
2015/01/27 Vietnam Enterprise Limited 11,508,014 MUA 0
2015/01/27 Công ty TNHH đầu tư Tiên Lộc 17,812,000 MUA 0
2014/12/18 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 5,325,000 MUA 0
2014/12/18 Lý Điền Sơn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8,325,000 BÁN 0
2014/12/18 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quản lý Tầm Nhìn Mới 3,000,000 MUA 0
2014/08/12 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quản lý Tầm Nhìn Mới 1,797,600 BÁN 0
2014/08/11 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quản lý Tầm Nhìn Mới 1,624,960 BÁN 0
2014/08/07 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quản lý Tầm Nhìn Mới 543,770 BÁN 0
2014/07/17 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 50,000 MUA 0
2014/07/17 Grinling International Limited 466,722 MUA 0
2014/06/05 Wareham Group Limited 2,000,000 MUA 0
2014/06/05 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 500,000 MUA 0
2014/06/05 Grinling International Limited 1,200,000 MUA 0
2014/06/03 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quản lý Tầm Nhìn Mới 1,000,000 BÁN 0
2014/06/03 Vietnam Ventures Limited 5,386,000 MUA 0
2014/05/23 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Á Âu 7,400,000 MUA 0
2014/05/23 Vietnam Ventures Limited 5,386,000 MUA 0
2014/05/23 Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma 10,551,026 MUA 0
2014/04/18 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Lý Gia 7,459,548 BÁN 0
2014/04/18 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quản lý Tầm Nhìn Mới 7,459,548 MUA 0
2014/04/10 Grinling International Limited 1,229,000 MUA 0
2014/03/26 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 4,331,240 BÁN 15,600
2013/12/09 Wareham Group Limited 900,000 MUA 0
2013/12/09 Vietnam Enterprise Investments Limited 3,900,000 MUA 0
2013/12/09 Grinling International Limited 10,000 MUA 0
2013/12/04 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Lý Gia 4,400,000 BÁN 0
2013/11/26 PYN FUND MANAGEMENT LTD 130,000 BÁN 0
2013/09/12 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 2,131,240 MUA 9,788
2013/08/21 Vietnam Investment Property Holding Ltd 1,773,552 MUA 0
2013/05/29 PYN FUND MANAGEMENT LTD 680,620 MUA 0
2013/05/28 PYN FUND MANAGEMENT LTD 473,340 MUA 0
2013/05/24 PYN FUND MANAGEMENT LTD 573,050 MUA 0
2013/05/20 PYN FUND MANAGEMENT LTD 445,820 MUA 0
2013/04/17 PYN FUND MANAGEMENT LTD 94,420 BÁN 0
2013/01/16 PCA International Funds SPC 872,810 BÁN 0
2013/01/16 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 1,215,850 BÁN 0
2012/12/28 PCA International Funds SPC 305,190 BÁN 0
2012/12/28 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 358,980 BÁN 0
2012/12/26 Quỹ đầu tư cân bằng Prudential 88,000 MUA 0
2012/10/16 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 1,200,000 MUA 12,319
2012/05/23 VOF Investment Limited 2,150,000 MUA 0
2012/04/11 VOF Investment Limited 550,000 MUA 0
2012/03/29 VOF Investment Limited 600,000 MUA 0
2012/03/26 VOF Investment Limited 1,000,000 MUA 0
2012/02/29 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 1,000,000 MUA 0
2012/02/28 PCA International Funds SPC 225,000 BÁN 0
2012/02/28 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 225,000 BÁN 0
2012/01/04 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền 0 MUA 0
2011/12/15 Phùng Duy Khang Thành viên Ban Kiểm soát 18,250 BÁN 0
2011/08/04 Nguyễn Thị Phương Thùy Phó Tổng Giám đốc 25,000 BÁN 0
2011/08/04 Mai Trần Thanh Trang Phó Tổng Giám đốc 106,500 BÁN 0
2011/06/09 Vương Hoàng Thảo Linh Thành viên Ban Kiểm soát 1,000 MUA 0
2011/01/12 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Lý Gia 10,781,408 MUA 0