Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/06/26 Công ty TNHH MTV Xổ Số Hải Phòng 527,521 BÁN 0
2018/07/25 Vũ Dương Hiền Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,500,000 MUA 0