Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/05/15 Đinh Lê Chiến Đại diện công bố thông tin 450,000 BÁN 0
2019/09/17 Công đoàn CTCP Hóa An 24,330 MUA 0
2019/04/09 Võ Thị Cẩm Hường Thành viên Hội đồng quản trị 10,880 BÁN 0
2019/03/04 Công ty cổ phần CIC39 645,290 MUA 0
2019/01/17 Công ty cổ phần Hoá An 335,140 MUA 30,929
2016/12/16 Lê Thị Quyết Đại diện công bố thông tin 0 BÁN 0
2016/11/03 Công ty cổ phần CIC39 96,340 MUA 0
2016/06/14 Công ty cổ phần CIC39 166,560 BÁN 0
2016/05/27 Công ty cổ phần CIC39 620,460 MUA 0
2015/12/15 Trần Quốc Trung Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 BÁN 0
2015/10/21 Trịnh Tiến Bảy Phó Tổng Giám đốc 50,590 BÁN 0
2015/03/23 Trần Quốc Trung Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 MUA 0
2014/12/15 Trịnh Tiến Bảy Phó Tổng Giám đốc 100,000 MUA 0
2014/12/04 Nguyễn Văn Lương Phó Tổng Giám đốc 100,000 MUA 0
2013/12/11 Trần Quốc Trung Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 BÁN 0
2013/10/15 Trần Quốc Trung Thành viên Ban Kiểm soát 5,000 MUA 0
2013/03/12 Lại Duy Hồng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 25,000 MUA 0
2013/01/31 Lại Duy Hồng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,000 MUA 0
2012/05/23 Đinh Lê Chiến Đại diện công bố thông tin 220,000 MUA 0
2012/02/03 Đinh Lê Chiến Đại diện công bố thông tin 100,000 MUA 0
2011/12/27 Đinh Lê Chiến Đại diện công bố thông tin 50,000 MUA 0
2011/07/13 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 32,070 BÁN 0
2011/03/11 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1,496 BÁN 0
2010/11/24 FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 3,050 MUA 0
2009/12/31 Nguyễn Văn Lương Phó Tổng Giám đốc 1,000 BÁN 0
2009/09/24 PXP Viet Nam Funds LTD 40,280 BÁN 0
2009/07/10 Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần 201,775 MUA 0
2009/05/21 Phan Văn Quang Thành viên Ban Kiểm soát 4,500 BÁN 0
2008/08/15 Công ty cổ phần Hoá An 58,600 MUA 0
2008/05/20 Công ty cổ phần Hoá An 133 MUA 0
2008/04/24 PXP Viet Nam Funds LTD 221,760 MUA 0
2008/01/16 PXP Viet Nam Funds LTD 25,000 BÁN 0
2007/11/28 Citigroup Global Market LTD 20,000 BÁN 0
2007/11/16 Citigroup Global Market LTD 20,000 BÁN 0
2007/07/02 Citigroup Global Market LTD 51,330 BÁN 0
2007/05/23 Citigroup Global Market LTD 59,000 MUA 0
2007/05/08 Citigroup Global Market LTD 69,510 BÁN 0
2007/05/02 Citigroup Global Market LTD 69,510 MUA 0
2007/04/24 Citigroup Global Market LTD 240,990 BÁN 0
2007/03/20 Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần 200,000 BÁN 0
2007/03/08 Vietnam Emerging Equity Fund 25,000 BÁN 0
2007/02/13 Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần 200,000 BÁN 0
2006/07/18 Vietnam Emerging Equity Fund 25,000 MUA 0
2006/05/17 Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần 200,000 BÁN 0
2005/09/14 Công ty cổ phần Hoá An 71,876 BÁN 0
2004/12/31 Công ty cổ phần Hoá An 97,500 BÁN 0
2004/11/18 Tô Hải Thành viên Ban Kiểm soát 2,100 BÁN 0