Công ty cổ phần xe khách Hà Nội (CXH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2016/09/29 Công ty cổ phần Xăng dầu HFC 393,500 MUA 0
2016/09/29 Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 1,468,170 BÁN 0
2016/09/29 Công ty cổ phần Parus 327,900 MUA 0
2016/09/29 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hồng Bàng 245,900 MUA 0
2016/09/29 Công ty TNHH giao nhận vận tải Bình Minh 263,170 MUA 0