Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/01/17 Trần Văn Hải Thành viên Hội đồng quản trị 79,500 MUA 0
2018/12/18 Nguyễn Anh Khoa Kế toán trưởng 9,900 BÁN 0
2017/08/30 Trần Văn Hải Thành viên Hội đồng quản trị 0 MUA 0