Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2018/08/31 Công ty CP dịch vụ Sân bay (ASG) 449,946 MUA 0
2018/06/19 Công ty CP dịch vụ Sân bay (ASG) 2,457,674 MUA 0
2018/04/23 Công ty CP dịch vụ Sân bay (ASG) 79,810 MUA 0
2018/03/16 CTCP Xuất nhập khẩu hàng hóa Nội Bài 493,000 BÁN 0
2017/12/27 CTCP Xuất nhập khẩu hàng hóa Nội Bài 500,000 MUA 0
2017/12/04 Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT 32,400 BÁN 0