Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành (BTV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2020/05/12 Nguyễn Phước Bảo Anh Thành viên Hội đồng quản trị 2,332,350 MUA 0
2020/05/08 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1,400,000 BÁN 0
2020/05/06 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1,200,000 BÁN 0
2020/05/04 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1,200,000 BÁN 0
2020/04/27 Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 1,200,000 BÁN 0
2018/02/27 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành 15,200 MUA 21,000
2017/09/29 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành 7,700 MUA 0