Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/04/08 Đỗ Thị Diễm Kiều Thành viên Ban Kiểm soát 10,000 BÁN 0
2018/04/05 Trương Quang Vinh Thành viên Ban Kiểm soát 35,900 MUA 0
2018/01/19 Trương Quang Vinh Thành viên Ban Kiểm soát 24,800 MUA 0
2017/08/16 Bùi Thị Nhự Đại diện công bố thông tin 80,450 MUA 0