Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (BHN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2016/12/20 Nguyễn Thị Ngọc Anh Kế toán trưởng 900 BÁN 0
2016/12/02 Nguyễn Thị Nga Thành viên Hội đồng quản trị 2,200 BÁN 0
2016/11/22 Chử Thị Thu Trang Thành viên Ban Kiểm soát 600 BÁN 0