Công ty cổ phần dược ENLIE (BCP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2019/04/26 Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) 2,060,400 BÁN 0
2019/04/26 CTCP Dược Đại Nam 2,060,400 MUA 0
2018/09/27 CTCP Dược Đại Nam 15,800 MUA 0
2018/09/10 Công ty cổ phần dược ENLIE 19,600 BÁN 0
2018/08/31 Phạm Văn Dũng Đại diện công bố thông tin 20,000 MUA 0
2018/08/27 CTCP Dược Đại Nam 4,000 MUA 0
2018/07/25 Phạm Văn Dũng Đại diện công bố thông tin 166,000 MUA 0
2018/07/09 Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam 337,200 BÁN 0
2018/06/22 An Mạnh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 129,600 MUA 0
2018/06/11 Quảng Văn Viết Cương Thành viên Hội đồng quản trị 10,000 BÁN 0
2018/04/04 Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam 40,400 BÁN 0