Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (ASA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày Giao dịch cổ đông nội bộ Chức vụ Số cổ phần giao dịch Loại Giao dịch Giá
2015/07/31 Nguyễn Đan Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 420,000 MUA 0
2015/07/09 Công ty TNHH Thương mại SaNa 420,000 BÁN 0
2015/07/02 Nguyễn Đan Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 200,000 MUA 0
2015/06/23 Nguyễn Văn Đông Phó Tổng Giám đốc 200,000 BÁN 0