Đầu tư không vướng bận

  • Giao dịch theo KN của chuyên gia
  • Mua/bán theo kế hoạch
  • Ý tưởng chọn lọc
 
  • Giao dịch theo thuật toán tự động
  • Mua/bán tại mức giá thị trường
  • Tần suất cao, không bị cảm tính
 
E-broker là gì?
Ebroker là khuyến nghị của chuyên gia có kế hoạch giao dịch rõ ràng, tập trung vào những cổ phiếu có xu hướng tăng và thu hút được dòng tiền.
HIỆU QUẢ KHUYẾN NGHỊ
Tối đa 5 cổ phiếu/phiên giao dịch
Dựa trên phân tích hành động giá bao gồm giá, khối lượng giao dịch và xu hướng thị trường nhằm tìm ra cơ hội sinh lời trong ngắn hạn.
60% khuyến nghị có lãi.
V-trade là gì?
Do hệ thống giao dịch rà soát toàn bộ các cổ phiếu và đưa ra khuyến nghị, dựa trên các phân tích kỹ thuật đã được công nhận tính đúng đắn cao, mua bán tại mức giá thị trường.
HIỆU QUẢ KHUYẾN NGHỊ
Tất cả cổ phiếu thỏa mãn tiêu chí của hệ thống giao dịch
Dựa trên các quy tắc ra tín hiệu của hệ thống giao dịch, hoàn toàn loại trừ yếu tố cảm tính.
Lợi nhuận TB trên mỗi khuyến nghị: 5,34%