Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (XLV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Xuân Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị 488,250 16.28 % 26/04/2018
Ngô Đình Khương Đại diện công bố thông tin 323,950 10.8 % 26/04/2018
Trần Xuân Minh Phó Tổng Giám đốc 322,325 10.74 % 26/04/2018
Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 316,350 10.54 % 26/04/2018