Công ty cổ phần Thành An 77 (X77: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Fujisan Việt Nam 693,800 51.74 % 17/02/2017
Công ty TNHH Tuấn Hải 203,260 15.16 % 24/12/2016
Ngô Quang Huy 188,630 14.07 % 24/12/2016