Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (VTL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.92 %
  • Khác
    99.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần 1,943,918 38.42 % 29/10/2018
Phạm Xuân Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,034,865 20.45 % 31/12/2018
Phạm Quang 331,830 6.56 % 29/10/2018
Phan Thị Bích Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 267,360 5.28 % 31/12/2018